Ombyggnation pågår!

Ombyggnation pågår!


Vi förbereder för en ny spännande hyresgäst på Storgatan 7. Addovation beräknas flytta in på våning 4 den 1:a mars 2020. 

Dessvärre kommer det att innebära en del störningar för våra hyresgäster, framförallt på Storgatan 7 och 9.
Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna och utför bullriga moment utanför kontorstid (före 08.00 och efter 17.00) i möjligaste mån. Vi kommer också att städa trapphuset mer frekvent under bygget och använder höglyftare så att vi kan lyfta in och ut material för att belasta hissen och trapphuset så lite som möjligt. 

Trapphuset kommer periodvis att användas som uppställningsplats för visst material under korta perioder, men vi ser till att allt blir prydligt uppställt och stör trafiken så lite som möjligt.
Hissen kommer att byggas om och förlängas upp till våning 4 och arbetet med den påbörjas efter årsskiftet.

Projektledare för ombyggnationen är Maria Ekman, Byggcoach. Maria har sitt kontor på Storgatan 9, våning 3.
Kontakta gärna henne eller Sven på fastighetskontoret om ni har frågor och funderingar:

maria@byggcoach.se ,  070 - 302 38 34

Vi ber om överseende med byggstöket

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52