Ny och större entré på Storgatan 9

Ny och större entré på Storgatan 9

Vi satsar på att skapa ett mer välkomnande yttre för hyresgäster besökare till vår fastighet och bygger om entrén på Storgatan 9. Ett glasparti installeras i fasadlinjen och utrymmet utanför nuvarande entré integreras för att skapa ett större och luftigare rum. En gallergrind kommer också att installeras i nuvarande gårdsinfart enligt bildmontaget.

Ombyggnationerna påbörjas vecka 22 och beräknas vara färdigställda vecka 30. Montage av grinden kommer att ske under hösten 2016.

Övergripande tidplan för ombyggnation entrén Storgatan 9:

Vecka 22
Rivning markplattor och innertak i utomhusdelen av befintlig entré.
 
Vecka 23
Formning och gjutning av kantbalk som det nya glaspartiet ska vila på
 
Vecka 24
Den nuvarande plattytan utanför entrén skall byggas om till golvyta inomhus i den nya entrén
Det yttre bjälklaget skall gjutas på för att få samma nivå som befintligt golv.
Tyvärr måste vi stänga av entrén på Storgatan 9 under tisdag till fredag i denna vecka ur säkerhetsynpunkt. Under den tiden så måste vi använda entrén på Storgatan 7 för att komma åt trapphuset på Storgatan 9 (via källaren). Vi kommer att sätta upp orienteringsskyltar som visar rätt väg.
 
Vecka 25
Mindre byggjobb kommer att pågå denna vecka
 
Vecka 26
Montage glaspartier
 
Vecka 27 – 29
Läggning golv och montage innertak.
 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkommen att höra av er till Maria Ekman,
telefon: 070-302 38 34 eller e-post: maria@byggcoach.se.