Klimatsmart kvarter

Klimatsmart kvarter

 
Ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete är att försörja fastigheten på ett miljövänligt sätt. Nu har vi tecknat ett avtal med Luleå Energi, som garanterar att all el som levereras till Kvarterer Hackspetten produceras med vattenkraft. Klimatsmart helt enkelt. 

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52