Större lokaler

 • Kontorslandskap och kontorsrum

  Kontorslandskap och kontorsrum

 • Lokaler för verksamhet

  Lokaler för verksamhet

 • Rum för kropp och själ

  Rum för kropp och själ

 • Trivsamma lokaler

  Trivsamma lokaler 

 • För er som behöver större lokaler kan vi anpassa storlek och utformning efter er verksamhet. Kontraktstiden är givetvis längre jämfört med lokaler i småföretagsvåningarna. Vi har en förstående inställning till att er verksamhet och därmed lokalbehov förändras över tiden.

  Tillgång till Internet ingår. Hyresgäster prioriteras för våra parkerings- och garageplatser. Förråd finns att hyra i källarvåningen. Större konferensrum finns att hyra när inte era egna lokaler räcker till för större enskilda träffar.
  Vårt utbud av större lokaler finns i hus B, D och E med ingångarna Skeppsbrogatan 6, Storgatan 7, 9 och 11.