Fastigheten Hackspetten 25

1959 hade länets och mätningskontorets verksamhet ökat så att större kontorslokaler behövdes, då antalet anställda nu uppgick till 16 personer. För att lösa lokalfrågan togs ett föreningsbeslut att inköpa fastigheterna Hackspetten 5 och 13 efter Storgatan i Luleå, för att där uppföra ett affärs-och kontorshus. Entreprenör för projektet var Aug. Larsson & söner Byggnads AB från Piteå. Byggnationerna påbörjades 1960 med inflyttning april 1961.
 

1968 köpte föreningen in ytterligare tomtmark inom kvarteret. Två sammanbyggda kontorsbyggnader uppfördes i direkt anslutning tillbefintlig fastighet samt garage och parkeringsplatser för ca 200 bilar. Entreprenör var byggnadsaktiebolaget Hallström & Nisses. Den del som löper efter Storgatan och Tullgatan ska ägas av föreningen och fastigheten efter Skeppsbrogatan skall ägas av Anders Nisses fastighets AB. Byggnaderna är på 4 våningar efter Storgatan och Tullgatan samt 3 våningar efter Skeppsbrogatan med inflyttning i oktober 1969 resp hösten 1970.

1976 köpte föreningen byggnaden efter Skeppsbrogatan av Anders Nisses Fastighets AB. Allt eftersom hyresgästerna expanderar sin verksamhet byggs fastigheterna på med ytterligare 1 våning.

1986 uppförs en tillfällig paviljong med 44 rum inne på gården, och hyrs ut ända till slutet av 1997. Därefter används den en kortare tid som kontor och arbetarbarack vid ombyggnader i befintliga byggnader, innan den sedan säljs för avflyttning.

1987 köps sparbankshuset Hackspetten 18. Konsortiet Hallström & Nisses Bygg AB och SIAB AB utför omfattande reparationer och påbyggnader för att anpassas till hyresgästernas behov. Föreningens hela fastighet i kvarteret får därefter fastighetsbeteckningen Hackspetten nr 25.