Westberg Psykologkonsult AB

Westberg Psykologkonsult AB  Erbjuder tjänster till företag/organisationer vid rekryteringssammanhang med psykologisk testning /bedömning (second opinion). Psykologisk utredning vid arbetsförmågebedömningar. Krisbearbetning. Insatser inom organisation och social arbetsmiljö. Stresshantering. Utredning av kränkande särbehandling och psykologisk behandling. 

Storgatan 11
97238, Luleå
Sverige

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52