Tellurit

Mitt mål är att hjälpa dig att lyfta fram ditt budskap med ett lättbegripligt språk och en tydlig och tilltalande grafisk form

Storgatan 11
97238, Luleå
Sverige

070-372 48 28

http://tellurit.se/

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52