TACTIC Företagsförmedling AB

TACTIC Företagsförmedling arbetar som företagsmäklare och medverkar vid försäljningar och köp av företag samt vid värderingar. Verksamheten bedrivs i hela Sverige från Malmö till Luleå. Genom de lokala kontoren bygger vi upp både kompetens, erfarenheter och kännedom om den lokala marknaden där våra kunder verkar. Vi har vidare ett löpande erfarenhetsutbyte inom TACTIC Företagsförmedling. Med oss vid din sida står du aldrig ensam.

Storgatan 11
97238, Luleå
Sverige

070-541 04 05

www.tactic.se

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52