ByggCoach AB

Vi arbetar inom två affärsområden – Bygg och Coaching. De tjänster vi erbjuder inom bygg är framförallt  kvalitetsansvariga enligt PBL, projektledare, samordnare, förvaltarstöd och utbildning. Inom affärsområdet coaching arbetar vi med omställning. Coaching handlar om att hjälpa individen att hitta rätt väg i yrkes- och privatlivet. Genom att integrera erfarenheter från båda verksamheterna kan vi erbjuda ett mervärde för våra klienter. 

Storgatan 9
97238, Luleå
Sweden
http://www.byggcoach.se

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52