A.W Samtalsstöd

A.W. Samtalsstöd bedriver en verksamhet i form av stöd och psykologisk rådgivning, individuellt och med familjer. Samtalen fyller flera funktioner som hjälper individer och familjer till ökat välbefinnande.

Storgatan 11
97238, Luleå
Sverige

070-356 24 46

https://www.aw-samtalsstod.se

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52