Ventilation

Vart vänder jag mig om ventilationen fungerar dåligt?

Hör av dig till oss.

Vad gör jag om det är för kallt eller för varmt på mitt kontor?

I kontorsutrymmena i Storgatan 7 och 9 finns en termostat på väggen som kan justeras för att reglera värmen. I kontoren på Storgatan 11 finns termostat på elementen. Om värmen inte skulle fungerar tillfredställande hör av dig till oss.

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52