Ventilation

Vart vänder jag mig om ventilationen fungerar dåligt?

Hör av dig till oss.

Vad gör jag om det är för kallt eller för varmt på mitt kontor?

I kontorsutrymmena i Storgatan 7 och 9 finns en termostat på väggen som kan justeras för att reglera värmen. I kontoren på Storgatan 11 finns termostat på elementen. Om värmen inte skulle fungerar tillfredställande hör av dig till oss.