Städning

Vem sköter städningen i byggnaden?

Vi anlitar Lilja & Co för städning av allmänna utrymmen samt fönsterputsning. Många av våra hyresgäster har avtal där städning av kontor ingår i hyran, medan andra hyresgäster har löst detta på egen hand.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om eller synpunkter på städningen?

Kontakta oss om du har frågor eller åsikter som rör städningen.

Kan jag anlita vilken firma jag vill till att städa mina kontorsutrymmen?

Ja du kan anlita vem du vill till att städa kontorsutrymmen. Du ansvarar då själv för att upplåta nyckel.

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52