Städning

Vem sköter städningen i byggnaden?

Vi anlitar Lilja & Co för städning av allmänna utrymmen samt fönsterputsning. Våra hyresgäster ordnar med kontorsstädning på egen hand.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om eller synpunkter på städningen?

Kontakta oss om du har frågor eller åsikter som rör städningen.

Kan jag anlita vilken firma jag vill till att städa mina kontorsutrymmen?

Ja du kan anlita vem du vill till att städa kontorsutrymmen. Du ansvarar då själv för att upplåta nyckel.