Snöskottning

Vem sköter snöskottningen?

En entreprenör sköter snöskottningen på gården. Vid entéerna är det vaktmästaren som sköter det. Vid eventuella frågor kontakta oss.