Rengöring av garaget

Hur ofta rengörs garaget?

Garaget rengörs ca 2 gånger per år. Detta sker oftast på kvällstid och anslag om detta sätts upp i garaget i god tid i förväg.

Hur får jag information om när garagets ska rengöras och hur påverkar det mig?

Anslag om garagerengöring sätts upp i god tid i förväg. Rengöringen sker på kvällstid och vi vill att så få bilar som möjligt är parkerade i garaget då. Detta sker ca 2 gånger per år. 

Om NBF Fastighets AB

Norrbottens Byggmästareförening Fastighets AB förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  Vi har lokaler som passar många olika verksamheter och storlek på företag. 

Få vårt nyhetsbrev

Storgatan 9, 97238, Luleå, Sverige||Telefon: 076-126 92 52