Ombyggnationer

Vilka ombyggnationer finns planerade?

Vi på NBF Fastighets AB jobbar på att löpande underhålla fastigheten. Information om större ombyggnationer läggs ut på webben under nyheter.