Digitalt parkeringstillstånd

Vem behöver ett digitalt parkeringstillstånd?

För parkeringsplatserna på innergården behövs ett digitalt parkeringstillstånd.
Kontakta oss för mer information.