Hållbarhet

220506-NBF-Hallbarhet-01.png

NBF Fastighets AB förvaltar framtidens lokaler

Vi är en fastighetsägare i kv. Hackspetten som verkar för att varje kvadratmeter ska göra skillnad. Hos oss hittar du moderna och välutrustade lokaler, samt hyresgäster verksamma inom en rad olika tjänsteområden. 

Vår ambition är alltid att förvalta och förädla lokalerna med hållbarhet i fokus. Vi är kreativa i tanken på hur vi kan utveckla vår verksamhet och våra lokaler på ett sätt som är gynnsamt för människa, miljö och ekonomi. Vi investerar inte bara för oss själva, utan för att våra hyresgäster ska kunna arbeta mer hållbart, vilket i slutändan även ger positiva samhälleliga effekter. 


Ikoner-02.png
 

Fossilfri värme

Vi köper in 100% fossilfri fjärrvärme från Luleå Energi. Det ger oss möjlighet att ta vara på restvärme och sänka temperaturen för värmeproduktionen i våra fastigheter.


Ikoner-04.png
 

Klimatsmart kyla    

Vi minskar vårt klimatavtryck med fjärrkyla från Luleälvens kalla vatten. Fjärrkylan är som fjärrvärme, fast tvärtom. Det är en smart och miljövänlig teknik där man nyttjar naturliga temperatursänkor, till exempel sjöar och vattendrag, berggrund och snömagasin.


Ikoner-03.png
 

Grön el

Det är viktigt för oss att vårda och bevara våra lokaler på ett smart sätt. Vi ser grön el som vägen framåt till ett hållbart samhälle.  Därför har vi sedan 2015 köpt in vattenkraftproducerad el med EPD från LuleåEnergi.

EPD - Environmental Product Declaration - är en av AB Svenska Miljöstyrningsrådets registrerade och certifierade miljövarudeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning. 
 

"Vi ska aktivt jobba på att göra framtiden hållbar. Målet är att minska klimatavtrycket i våra byggnader och göra det möjligt för våra hyresgäster att arbeta mer hållbart." - Erik Ranängen, VD i NBF Fastighets AB